Golygu Cyfieithu
Donate with JustGiving
Cuddio Safle Cyflym

Welcome to our new site

Hello all!

We’re thrilled to announce that our new website has launched!

Fel y rhan fwyaf o wefannau newydd ydyw a bydd yn waith sy'n mynd rhagddo, yn enwedig ar gyfer yr wythnosau nesaf i ddod wrth i ni gwblhau ac ychwanegu cynnwys – felly mae ein ymddiheuriadau diffuant am unrhyw dudalennau sy'n dal i gael eu gweithio yn llawn ar. Rydym yn eich sicrhau y bydd yr holl wybodaeth ac adnoddau a nodir ar y safle ar gael i'w gweld yn fuan!

Byddwn hefyd yn dangos oddi ar logo newydd sbon yn yr wythnosau nesaf – felly gwyliwch y gofod!

Rydym yn gobeithio y byddwch yn hoffi y dyluniad gwefan newydd – ac os oes gennych unrhyw syniadau neu adborth, os gwelwch yn dda peidiwch â gadael i ni wybod!

Tagiau:

Ynglŷn Mae'r Ymddiriedolaeth Survivors

Mae'r ymddiriedolaeth goroeswyr (TST) yn asiantaeth ymbarél genedlaethol ar gyfer 130 treisio arbenigol, trais rhywiol a sefydliadau cymorth cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod ledled y DU ac Iwerddon.

Dim sylwadau hyd.

Ad a Ateb

TST E-gylchgrawn

Tanysgrifio i'r e-Zine TST am ddiweddariadau bob pythefnos.