Golygu Cyfieithu
Donate with JustGiving
Cuddio Safle Cyflym

Mae'r Survivors Trust Cymru

Mae'r Ymddiriedolaeth Survivors wrth ei fodd i wedi cael arian gan y Gronfa Loteri Fawr a Chronfa Llefydd i sefydlu Ymddiriedolaeth Survivors Cymru,,en,tîm cenedlaethol bach Cymru i fod yn seiliedig ym Merthyr Tudful,,en,Bydd yr Ymddiriedolaeth Survivors Cymru yn gweithio i wella mynediad at treisio arbenigol a gwasanaethau cymorth cam-drin rhywiol,,en,gan gynnwys gwefan ddwyieithog gyda gwybodaeth a chyngor adnoddau a llinell gymorth,,en,Bydd yr Ymddiriedolaeth Survivors Cymru yn cefnogi lleol,,en,partneriaid cyflenwi rhanbarthol a chenedlaethol ac asiantaethau statudol,,en,codi ymwybyddiaeth o drais rhywiol a cham-drin rhywiol ac anghenion dioddefwyr,,en,Phil Walker,,es,Rheolwr Datblygu Cenedlaethol Cymru,,en,Bydd cefnogi'r tîm fel yr Ymgynghorydd Survivors Trust Cymru sy'n darparu cyngor ac arweiniad i Reolwr Datblygu Cenedlaethol Cymru a'r Swyddog Cefnogi Prosiect Cymru,,en,diweddariadau,,en, a small Wales national team to be based in Merthyr Tydfil.

The Survivors Trust Wales will work to improve access to specialist rape and sexual abuse support services, including bilingual website with information and advice resources and telephone helpline.

The Survivors Trust Wales will support local, regional and national delivery partners and statutory agencies, raising awareness of rape and sexual abuse and the needs of victims.

Phil Walker, Wales National Development Manager, will support the team as The Survivors Trust Wales Consultant providing advice and guidance to the Wales National Development Manager and the Wales Project Support Officer.

tst-wales

Updates…

  • Mae recriwtio staff yn mynd rhagddo,,en,Y Rheolwr Datblygu Cenedlaethol Cymru - Rhan-amser,,en,awr yr wythnos hyblyg,,en,cyflog,,en,£ 19,680 y flwyddyn,,en,sy'n cyfateb i £ 32,800 y flwyddyn pro rata,,en,Swyddog Cymorth Prosiectau Cymru - Rhan-amser,,en,£ 14,788 y flwyddyn,,en,sy'n cyfateb i £ 24,646 y flwyddyn pro rata,,en,Am becyn cais anfonwch e-bost,,en,naomi.lines@thesurvivorstrustwales.org,,en,neu ffoniwch,,en,Dyddiad cau,,en,Hanner dydd ar ddydd Llun,,en,ail Medi,,en,cyfweliadau Dyddiad,,en,Wythnos yn dechrau 9 Medi,,en,Swyddfeydd yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd,,en,Gwirfoddoli - fe fydd yna amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli yn yr Ymddiriedolaeth Survivors Cymru,,en,Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am hyn,,en,cysylltwch â,,en,Phil Walker ar,,en,philip.walker@thesurvivorstrustwales.org,,en:
   • The Wales National Development Manager – Part-time, 21 hours per week flexible. Salary – £19,680 per annum, equivalent to £32,800 per annum pro rata
   • Wales Project Support Officer – Part-time, 21 hours per week flexible
   • Salary – £14,788 per annum, equivalent to £24,646 per annum pro rata

For an application pack email naomi.lines@thesurvivorstrustwales.org
or phone 01788 550554

Closing Date: Noon on Monday, 2nd September 2013
Interviews Date: Week beginning 9th September 2013

  • Offices are currently being finalised.
  • Volunteering – there will be a range of volunteering opportunities at The Survivors Trust Wales. If you are interested in finding out more about this, please contact Phil Walker on 07791 567085 or email philip.walker@thesurvivorstrustwales.org

Ynglŷn Mae'r Ymddiriedolaeth Survivors

Mae'r ymddiriedolaeth goroeswyr (TST) yn asiantaeth ymbarél genedlaethol ar gyfer 130 treisio arbenigol, trais rhywiol a sefydliadau cymorth cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod ledled y DU ac Iwerddon.

Dim sylwadau hyd.

Ad a Ateb

TST E-gylchgrawn

Tanysgrifio i'r e-Zine TST am ddiweddariadau bob pythefnos.