Golygu Cyfieithu
Donate with JustGiving
Cuddio Safle Cyflym

Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARCs)

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) yn darparu gwasanaethau i ddioddefwyr trais neu ymosodiad rhywiol heb ystyried a yw'r dioddefwr yn adrodd y drosedd i'r heddlu neu beidio.

Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol yn cael eu cynllunio i fod yn gyfforddus ac yn aml-swyddogaethol, darparu lle preifat ar gyfer cyfweliadau ac arholiadau, ac efallai y bydd rhai hefyd yn cynnig gwasanaethau cwnsela. Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol yn cael staff arbenigol sydd wedi'u hyfforddi i helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am yr hyn rydych am ei wneud nesaf.

I gael manylion am wasanaethau Ymgynghorydd Trais Rhywiol Annibynnol lleol, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

AREA:AVON A SOMERSET

Mae Pont SARC
Address: 2Llawr nd, Clinig iechyd Canolog, Tower Hill, Bristol, BS2 0JD
Telephone: 0117 342 6999
E-bost: turntothebridge@uhbristol.nhs.uk
Website: www.turntothebridge.org

AREA:BERKSHIRE

Yr Adran Iechyd Rhywiol – Clinigau Iechyd Rhywiol
Address: Ysbyty Royal Berkshire, 21Ffordd Craven, Reading, Berkshire, RG1 5LE
Telephone: 0118 322 7202
Gwefan Perthnasol: www.royalberkshire.nhs.uk

AREA:CAMBRIDGESHIRE

OASIS SARC
Address: RIVERGATE, Viersen Platz, Peterborough, PE1 1SE
Telephone: 01733 317877
E-bost: support@oasiscentre.org
Website: www.oasiscentre.org

 

AREA:CLEVELAND / Teeside

Helen Britton House
Address: 13 Trinity Mews, Gogledd Ormesby. Pentref Iechyd, Middlesbrough , TS3 6AL
Telephone: 01642 516888
Website: www.helenbrittonhouse.co.uk

AREA:DERBYSHIRE

Millfield House
Address: PO Box 6960, Ripley, Swydd Derby, DE5 4AF
Telephone: 0845 1290111
Website: www.drconline.org.uk/s_millfield_house.php

AREA:DEVON

Ddeuddeng Cwmni
Address: Ty Metropolitan, The Millfields, Plymouth, PL1 3JB
Telephone: 01752 220400
E-bost: admin@twelvescompany.co.uk
Website: www.sarcplymouth.co.uk

AREA:DORSET

Canolfan ARC Dorset
Address: Bournemouth, BH1 1QQ
Telephone: 0845 519 8638
E-bost: contact@arcdorset.org.uk

AREA:DURHAM

Y Dolydd
Address: John Street North, MEADOWFIELD, Durham, DH7 8RS
Telephone: 0191 301 8554
Website: www.themeadowsdurham.org.uk

AREA:ESSEX

Oakwood Place
Address: Ysbyty Cymuned Brentwood, Crescent Drive, Brentwood, Essex
Telephone: 01702 224629
E-bost: pals@see-pct.nhs.uk
Website: http://www.see-pct.nhs.uk/content.asp?page_id = 489

AREA:GLOUCESTERSHIRE

Hope House
Address: Ysbyty Brenhinol Swydd Gaerloyw, Ffordd Great Western, Gloucester, GL1 3NN
Telephone: Monday – Gwener ar: 01452 754390 | Tu allan i oriau, ffoniwch 0845 090 1234

AREA:HAMPSHIRE A Ynys Wyth

Y Ganolfan Treetops
Address: Northern Road, Cosham, Portsmouth, PO6 3EP
Telephone: 023 9221 0352
E-bost: admin.treetops@ports.nhs.uk
Website: www.treetopscentre.co.uk

AREA:HERTFORDSHIRE

Canolfan Sunflower SARC (Hemel)
Telephone: 01442 270679
E-bost: sunflowerherts@googlemail.com
Website: www.sunflowerherts.org

AREA:Humberside A GOGLEDD & Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln

Suite CASA
Address: 810A Road Hessle, Cragen, HU4 6RD
Telephone: 01472 305037
Website: www.casasuite.org.uk

AREA:KENT

Clinig Renton
Address: Pryd bynnag Ysbyty Dyffryn, Dartford, Kent, DA2 8DA
Telephone: 01322 428595

AREA:LANCASHIRE

Mae Canolfan SAFE
Address: Ysbyty Brenhinol Preston, Sharoe Green Lane, Fulwood, Preston, PR2 8HT
Telephone: 01772 523 344
Website: www.lancsteachinghospitals.nhs.uk/content/safe_centre

AREA:LEICESTERSHIRE

Juniper Lodge SARC
Address: Lodge Un, Ysbyty Cyffredinol Swydd Gaerlŷr, Gwendolen Road. Leicester LE5 4PW
Telephone: 0116 273 3330
E-bost: juniperlodge@ukonline.co.uk

AREA:LINCOLNSHIRE

Spring Lodge SARC
Address: 12 Ffordd Dean, Lincoln, LN2 4DR
Telephone: 01522 524402 oriau swyddfa Llun i ddydd Gwener 9:00wyf i 5:00pm | 01371 812600 tu allan i oriau swyddfa ac ar benwythnosau (mae hyn yn cael ei staffio gan G4S)
E-bost: Spring.Lodge@lpft.nhs.uk a info@springlodge.org
Website: www.springlodge.org

AREA:LONDON, Camberwell

Haven – Camberwell
Address: Ysbyty Coleg y Brenin, Denmarc Hill, Llundain, SE5 9RS
Telephone: 020 3299 1599 Office | 020 3299 9000 Tu Allan i Oriau
Website: www.thehavens.co.uk

AREA:LONDON, PADDINGTON

Haven - Paddington
Address: St. Ysbyty Fair, Stryd Praed, Llundain, W2 1NY
Telephone: 020 3312 1101 Office | 020 3312 6666 Tu Allan i Oriau
Website: www.thehavens.co.uk

AREA:LONDON – WHITECHAPEL

Haven - Whitechapel
Address: Ysbyty Brenhinol Llundain, 9 Stryd Brady, Llundain, E1 5BD
Telephone: 020 7247 4787 Office
Website: www.thehavens.co.uk

AREA:MANCHESTER

Canolfan y Santes Fair
Address: St. Ysbyty Fair, Oxford Road, Manceinion, M13 9WL
Telephone: 0161 2766434 Office | 0161 2766515 Helpline 24/7
Website: www.stmaryscentre.org

AREA:MERSEYSIDE

SAFE Place - Glannau Merswy
Address: 6Llawr, Sitrws House, 40-46 Stryd Dale, Lerpwl, L2 5SF
Telephone: 0151 295 3550
Website: www.safeplacemerseyside.org.uk

AREA:NORFOLK

Mae Canolfan Harbour
Address: 267Ffordd Reepham, Norwich, Norfolk, NR6 5QH
Telephone: 01603 276396
E-bost: contact@theharbourcentre.co.uk
Website: www.theharbourcentre.co.uk

AREA:NORTHAMPTONSHIRE

Serenity SARC
Address: Canolfan Gofal Clinigol Highfield, Ffordd Cliftonville, Northampton NN1 2DN
Telephone: 01604 601713

AREA:NORTHUMBRIA, NEWCASTLE-UPON-Tyne a SUNDERLAND

REACH - Ystafell Rhona Cross
Address: New Croft House, Stryd y Farchnad, Newcastle upon Tyne, NE1 6ND
Website: www.reachcentres.co.uk

***

REACH - Canolfan Fraser Ellis
Address: Ysbyty Brenhinol Sunderland, Ffordd Kayll, Sunderland, SR4 7TP
Telephone: 0191 565 3725
Website: www.reachcentres.co.uk

AREA:NOTTINGHAMSHIRE

Mae Canolfan Topaz
Address: PO Box 9262, Nottingham North, Swydd Nottingham, NG5 0DW
Telephone: 0845 600 1588
E-bost: support@topazcentre.org.uk
Website: www.topazcentre.org.uk

AREA: RYDYCHEN

Wellsafe Pobl Ifanc’ Clinig
Address: Ysbyty Churchill, Headington, Hen Ffordd, Oxford, Swydd Rydychen, OX3 7LJ
Telephone: 01865 231231
Gwefan Perthnasol: www.sexualhealthoxfordshire.nhs.uk

***

Banbury GU Clinig Meddygaeth
Address: Canolfan Iechyd y Berllan, Cope Road, Banbury, Swydd Rydychen, OX16 2EZ
Telephone: 01295 819181
Gwefan Perthnasol: www.sexualhealthoxfordshire.nhs.uk

AREA:SUSSEX

Mae Canolfan Saturn
Address: Ysbyty Crawley, Drive West Green, Crawley, West Sussex, RH11 7DH
Telephone: 01293 600469
Website: www.saturncentre.org

AREA:Gorllewin Mersia

Mae'r Glade
Cyfeiriadau: Mae'r Glade, Bransford, Swydd Gaerwrangon /Mae'r Glade, Telford, Swydd Amwythig
Telephone: 08081 782058 (24 hours)
E-bost: info@theglade.org.uk

AREA:WEST MIDLANDS

Mae Canolfan Rowan
Address: 2 Heol Ida, Walsall, Gorllewin Canolbarth Lloegr, WS2 9SR
Telephone: 0500 822 391
Website: www.west-midlands.police.uk/crime-reduction/violence/rape/rowan-centre.asp

AREA:WILTSHIRE

New Swindon Sanctuary SARC
Address: Mae'r Gables, Ffordd Shrivenham, South Marston, Swindon, SN3 4RB
Telephone: 0808 168 0024
E-bost: Jan.Ryan@wiltshire.pnn.police.uk
Website: www.newswindonsanctuary.co.uk

AREA:YORKSHIRE, SOUTH

Mae'r Isis a Chanolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Artemis
Address: Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Rotherham, Rotherham General Hospital, Heol Moorgate, Rotherham, S60 2UD
Telephone: 01709 307327
E-bost: sarc@rothgen.nhs.uk
Website: www.theisissouthyorkshire.co.uk

SARCs YNG NGHYMRU

AREA:MERTHYR TYDFIL, SOUTH WALES

Llwybrau Newydd – Willow House: Sexual Assault Referral Centre
Address: 11 Church Street, Merthyr Tudful, CF47 0BS
Telephone: 01685 350099
Ffacs: 01685 384640
E-bost: sarc@newpathways.co.uk
Website: www.newpathways.co.uk

AREA:RISCA, NEAR CASNEWYDD, GWENT

Llwybrau Newydd – Laburnum House: Sexual Assault Referral Centre
Address: Tredegar Street, Streak, Gwent, NP11 4YA
Telephone: 01495 233971/2
Ffacs: 01495 233996
E-bost: riscasarc@newpathways.org.uk
Website: www.newpathways.co.uk

AREA:CARMARTHEN, WEST WALES

Llwybrau Newydd – Elm Tree House: Sexual Assault Referral Centre
Address: West Wales General Hospital, Francis Well, Caerfyrddin, SA31 2AF
Telephone: 01267 235464
Ffacs: 01267 231349
E-bost: dpp.sarc@btconnect.com
Website: www.newpathways.co.uk

AREA:CARDIFF, SOUTH WALES

Safe Island/Ynys Saff
Address: Newport Road, Caerdydd, CF24 0SJ
Telephone: 02920 335795

AREA:SWANSEA, SOUTH WALES

Llwybrau Newydd, Beech Tree Centre, Abertawe, Hendresoilan
Telephone: 01792 206885
E-bost: swanseasarc@btconnect.com
Website: www.newpathways.co.uk

AREA:NORTH WALES

Amethyst
Address: 1, Bryn Eirias Close, Off Elian Road, Colwyn Bay, LL29 8AB
Telephone: 01492 805072

SARCS SEILIEDIG YN YR ALBAN

AREA:STRATHCLYDE

Archway SARC
Address: 6 Sandyford Place, Glasgow G3 7NB
Telephone: 0141-211-8175
Area covered: Cyfan o ardal Strathclyde
Client group: Merched, dynion a phobl ifanc dros 13 years
Website: www.glasgowarchway.com

TST E-gylchgrawn

Tanysgrifio i'r e-Zine TST am ddiweddariadau bob pythefnos.