Golygu Cyfieithu
Donate with JustGiving
Cuddio Safle Cyflym

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC)

Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol yn fan lle gallwch gael mynediad i arholiad meddygol fforensig, cymorth mewn argyfwng a hefyd yn cael cyfweliad gan yr heddlu. Mae'r cymorth sydd ar gael os ydych chi wedi newydd gael ei threisio neu ddioddef ymosodiad rhywiol neu os ydych eisiau cefnogi am rywbeth a ddigwyddodd yn y gorffennol. You can have support whether or not you want to report to the police. Mae staff yn cael eu hyfforddi ac yn brofiadol a byddant yn gallu eich cefnogi i wneud dewisiadau

Mae'r gwasanaethau hyn ar gyfer Menywod, Dynion a Phlant.

Llwybrau Newydd - Elm Tree House: Sexual Assault Referral Centre
Address: West Wales General Hospital, Francis Well, Caerfyrddin, SA31 2AF
Telephone: 01267 235464
Ffacs: 01267 231349
E-bost: dpp.sarc@btconnect.com
Website: www.newpathways.org.uk

Gwasanaethau Cwnsela a Chymorth gan gynnwys gwasanaethau ISVA

An ISVA is an advocate, someone to help you if you are considering or have already decided to make a complaint to the police. They will support you through until the case is heard at court if required. They can provide many kinds of support and are there to support you as the victim of a Serious Offence.

Canolfan Argyfwng Trais Rhywiol Canolbarth Cymru (Llwybrau Newydd)

Darparu ISVA a Chwnsela Cymorth i Fenywod, Dynion a Phlant

Canolfan Helygen, 46 Great Darkgate Street, Aberystwyth SY23 1DE

Ffôn: 01970 610 124

E-bost: enquiries@midwalesrsc.org.uk

Araul (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Seren yn darparu gwasanaeth cwnsela unigol a grŵp i oedolion goroeswyr cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod. Mae'r hyfforddiant yn cael ei leoli yn gosod mor agos â phosibl at gartrefi pobl gymunedol / neu beidio yn dibynnu ar ddewis y cleient.

Telephone: 01239 711772
Office: 0845 456 1657 (peiriant ateb)
E-bost: serenaberystwyth@hotmail.com
Website: www.seren-wales.org.uk

Relate Cymru

Relate yn cynnig cyngor, cwnsela perthynas, therapi rhyw, gweithdai, cyfryngu, ymgynghoriadau a chefnogaeth wyneb-yn-wyneb, dros y ffôn a thrwy'r wefan hon.

Call 0300 100 1234

www.relate.org.uk

Samaritans

A 24 hour confidential service for anyone in the UK and Ireland who may be experiencing feelings of distress or despair, including those which may lead to suicide.

Call 08457 90 90 90
www.samaritans.org

Cyswllt i Cysylltiadau Heddlu Canolbarth Cymru:

http://www.dyfed-powys.police.uk/en/in-your-area/police-stations

Cyswllt i Fyrddau Iechyd yn y Canolbarth:

http://www.wales.nhs.uk/ourservices/directory

TST E-gylchgrawn

Tanysgrifio i'r e-Zine TST am ddiweddariadau bob pythefnos.