Golygu Cyfieithu
Donate with JustGiving
Cuddio Safle Cyflym

Work For Us

Volunteer with The Survivors Trust Cymru:

“I’ve never told anyone and need some help”

Would you like to be part of our team supporting and helping people affected by sexual abuse and rape?

We are looking for volunteers to work as supporters on our Support line. Gall wirfoddoli ar y llinell gymorth fod yn werth chweil ac yn heriol,,en,Bydd angen i chi sgiliau gwrando gwych a natur empathig a gofalgar,,en,Diolch yn fawr i,,en,partneriaid Grŵp Gweithredu ar gyfer y cyfarfod heddiw,,en,@Crimhudson,,gd,@wisekids,,fy,@Jig,,en,Mesurau newydd i wella adnabod a chefnogaeth i ddioddefwyr o gaethwasiaeth modern #AntiSlaveryDay,,en,@MartyrsBN,,en,Yn hapus iawn i gwrdd â Charlotte Dyer Mae'r Survivors Trust Cymru,,en,ac yn gweithio ar godi ymwybyddiaeth o gam-drin rhywiol throu,,en,Diolch Philip Jones am gyfarfod mawr,,en,@MerthyrTownFC,,cy,cyfleoedd cyffrous o'n blaenau i gydweithio a chodi ymwybyddiaeth,,en,@ellarabaiotti,,fi,@YoungWalesCIW,,en,@ChildreninWales,,en,Diolch am dynnu sylw at hyn,,en. You will need great listening skills and an empathetic and caring nature. Full, comprehensive training will be given, as well as regular support and supervision.

Location: Home based or Office based (Merthyr Tudful)

For more information and/or and application form, please call the office on 01685384327 or email: support@survivorstrustcymru.org

TST E-gylchgrawn

Tanysgrifio i'r e-Zine TST am ddiweddariadau bob pythefnos.