Golygu Cyfieithu
Donate with JustGiving
Cuddio Safle Cyflym
Slide 7
Slide 6
Slide 5
Slide 4
Slide 3

Does Dim Esgus Ar gyfer Trais neu Cham-drin Rhywiol.

quarter-of-women

1/4 of women experience sexual abuse in their lives.

one-sixth-of-men

1/6 of men experience sexual abuse in their lives.

1-in-4-adults-graphic

1-in-4-adults

1/4 adults experience sexual abuse at some point in their life times.

Please call the support line 0808 801 0818
or click on the map to find help now.

Find Support And Services

Gall trais rhywiol a cham-drin rhywiol ddigwydd i unrhyw un waeth beth fo'u hoedran, rhyw, hil, crefydd, diwylliant neu statws cymdeithasol.

Gall byw gyda chanlyniadau o drais a cham-drin rhywiol fod yn ddinistriol. Rydym yn credu bod yr holl goroeswyr yn cael eu hawl i gael yr ymateb gorau posibl i'w hanghenion a ydynt yn dewis i adrodd.

If you would like to find support services in your local area, click on the map on the right.

Ynys Môn

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
1, Bryn Eirias Close, Off Elian Road, Colwyn Bay, LL29 8AB

More Support

Gwynedd

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
1, Bryn Eirias Close, Off Elian Road, Colwyn Bay, LL29 8AB

More Support

Conwy

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
1, Bryn Eirias Close, Off Elian Road, Colwyn Bay, LL29 8AB

More Support

Denbighshire

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
1, Bryn Eirias Close, Off Elian Road, Colwyn Bay, LL29 8AB

More Support

Sir y fflint

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
1, Bryn Eirias Close, Off Elian Road, Colwyn Bay, LL29 8AB

More Support

Wrecsam

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
1, Bryn Eirias Close, Off Elian Road, Colwyn Bay, LL29 8AB

More Support

Powys

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Canolfan Helygen, 46 Great Darkgate Street, Aberystwyth SY23 1DE

More Support

Ceredigion

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Canolfan Helygen, 46 Great Darkgate Street, Aberystwyth SY23 1DE

More Support

Sir benfro

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
West Wales General Hospital, Francis Well, Caerfyrddin, SA31 2AF

More Support

Sir Gaerfyrddin

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
West Wales General Hospital, Francis Well, Caerfyrddin, SA31 2AF

More Support

Abertawe

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Llwybrau Newydd, Beech Tree Centre, Abertawe, Hendresoilan

More Support

Castell-nedd Port Talbot

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Llwybrau Newydd, Beech Tree Centre, Abertawe, Hendresoilan

More Support

Bridgend

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Llwybrau Newydd, Beech Tree Centre, Abertawe, Hendresoilan

More Support

Rhondda

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Newport Road, Caerdydd, CF24 0SJ

More Support

Bro Morgannwg

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Newport Road, Caerdydd, CF24 0SJ

More Support

Merthyr Tudful

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Willow House, 11 Church Street, Merthyr Tydfil CF47 0BW

More Support

Caerdydd

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Newport Road, Caerdydd, CF24 0SJ

More Support

Caerphilly

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Willow House, 11 Church Street, Merthyr Tydfil CF47 0BW

More Support

Blaenau Gwent

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Tredegar Street, Streak, Gwent, NP11 4YA

More Support

Torfaen

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Tredegar Street, Streak, Gwent, NP11 4YA

More Support

Casnewydd

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Newport Road, Caerdydd, CF24 0SJ

More Support

Monmouthshire

Supportline:
08088 - 010818

Nearest Centre:
Tredegar Street, Streak, Gwent, NP11 4YA

More Support

News Feed

The Survivors Trust is delighted to have been awarded funding by the Big Lottery People and Places Fund to establish Read More...

Support and information

Pleas click on the buttons below.

TST E-gylchgrawn

Tanysgrifio i'r e-Zine TST am ddiweddariadau bob pythefnos.